Kuka minä olen?

Kurssin jälkeen et enää ihmettele kuka olen, vaan tiedät ja tunnistat itsesi, tiedät mistä tulet, kuka olet ja ennen kaikkea kuka haluat yhä vahvemmin olla.

Tässä kiireisessä ja hektisessä ajassa tavoitellaan pikaratkaisuja ja nopeita vastauksia, asioiden pitää tapahtua heti, self help- oppaat elävät kulta-aikaa ja silti ihmiset voivat huonosti.

Aika moni pysähtyy jossain vaiheessa elämää pohtimaan, että kuka oikein olen, miksi elän kuten elän?

Kuulostaako tutulle?

Tunnistatko sinä, KUKA OLET, MISTÄ TULET, MITEN SINUSTA ON TULLUT SELLAINEN KUIN OLET?

Tunnistatko mitä tarvitset ja haluat ollaksesi tyytyväinen elämääsi?

Mistä saat voimia, mitä osaat, missä olet hyvä ja mitä tarvitset?

Kun tunnet menneisyytesi, tiedät arvosi, tarpeesi ja tavoitteesi, tunnet itsesi ja tällöin voit suunnitella ja toteuttaa niitä asioita, jotka tukevat omaa hyvinvointiasi ja teet valintoja, jotka näyttävät itseltäsi ja elämäsi tuntuu omalta.

Tällöin olet myös aktiivinen toimija elämässäsi – asioita ei vain tapahdu, vaan sinä itse mahdollistat, osaat ja teet.

MITÄ SAAT?

Kurssi tarjoaa aidon mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan omaa elämänpolkua ja sitä miksi on siinä missä on, mistä on tulossa ja löytää selkeyttä omaan elämään sekä ymmärrystä käyttäytymismalleihin.

Opit vahvistamaan kykyäsi tunnistaa omat tarpeesi.

Opit omalla toiminnallasi saaman sen mitä tiedät tarvitsevasi.

Opit olemaan itsellesi myötätuntoinen. 

Tunnistat omat vahvuutesi ja myös heikkoutesi. Opit tuntemaan itsesi kokonaisena ihmisenä. 

Opit tuntemaan rajasi ja käyttämään niitä sinulle hyödyllisellä tavalla.

Saat mahdollisuuden nauttia sinuna olemisesta.

Opit rauhoittumaan itsesi äärelle.

Ymmärrät historiaasi. 

Tunnistat arvosi ja opit hyödyntämään niitä.

Tutustut elämäsi rooleihin ja niiden hyötyihin ja haittoihin.

Tiedät oikeutesi ja miten ne näkyvät elämässäsi.

Kurssi tarjoaa myös äärimmäisen ajankohtaista tutkimustietoa kehityksellisestä traumasta, josta ajatellaan jokaisen meistä saaneen osansa.

 • kurssi on itsensä ja elämänsä tutkimista
 • ei sovi akuutissa kriisissä oleville
 • kurssi sisältää kotitehtäviä itsensä tutkiskelun avuksi

Tapaamisissa ja niiden välissä:

 • tutkit ja harjoittelet ymmärtämään itseäsi tehokkaiden harjoitusten ja tehtävien avulla itseäsi  
 • tutkit nykyisiä toimintatapojasi ja saat pohtia uusia joilla, voisit voida paremmin
 • saat runsaasti harjoituksia, joiden avulla sukeltaa omaan historiaan ja oppia tuntemaan itseäsi
 • saat runsaasti kysymyksiä ja ohjaavia ajatuksia pohdiskelusi tueksi

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtämään itseään, tapaansa reagoida ja toimia elämässä tavalla, jolla toimii. Koulutuksesta osallistuja saa harjoituksia, kirjoitustehtäviä, tutkimustyökaluja oman itsensä ymmärtämiseen ja omaan hyvinvoinnin lisäämiseen. Koulutus soveltuu jokaiselle itsestään kiinnostuneelle sekä avuksi ja tueksi kohtaamisen ammattilaisille, esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla. Koulutus sopii parhaiten itsensä tukemisesta, auttamisesta, kehittymisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille aikuisille, jotka ovat valmiita tutkimaan itseään.

Koulutus ei ole terapiaa.

Mitä saat?

Koulutus koostuu kahdeksasta kerrasta. Jokaisella kerralla perehdytään tiedollisen ja tutkimuksellisten harjoitusten kautta tarkastelemaan omaa elämänhistoriaa ja sen tapahtumia. Käytämme erilaisia kehoa ja mieltä rauhoittavia ja toiminnallisia harjoituksia työskentelyn tukena.

Keskeinen sisältö ja menetelmät

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä omasta käyttäytymisestä, ajatuksista ja reagoinneista, reflektoidaan itseä yksin ja ryhmässä sekä tehdään erilaisia mielen ja kirjoituksen avulla avaavia harjoituksia.

Käytämme harjoittamiseen kirjoittamista, keskustelua, kehoa, mieltä ja reflektointia.

Koulutus sisältää kuusi kokonaisuutta:

1.      Historia
2.      Tarpeet
3.      Arvot
4.      Roolit
5.      Rajat/Vastuu
6.      Oikeudet

Kurssin käytyään osallistujalle on syntynyt kuva omasta elämänpolusta, ymmärrystä omasta reagoinnista kulloisissakin tilanteissa, tiedollista kykyä reflektoida itseään sekä selkeyttä omista elämänvalinnoista.

Kurssin käytyään osallistuja osaa tarkastella menneisyyttään ymmärtävämmin ja on saanut lukuisia harjoituksia näiden tueksi. Osallistuja on saanut käsityksen omista rajoistaan ja niiden ilmenemisestä, tuntee arvonsa ja on tutustunut niiden alkuperään, tiedostaa omia elämän roolejaan ja niiden hyötyjä sekä haittoja. Osallistuja oppii myös harjoittelemaan tunnistamaan omat oikeutensa ja vastuunsa, sekä sen onko ottanut vastuulle asioita, joista voisi hellittää.

Kurssilla asiakas saa myös oppia jakamaan omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan omassa tahdissa ja laajuudessa.

Ohjelma

1. kerta

 • tutustuminen
 • kurssin esittely
 • varhainen vuorovaikutus (teoriaa)
 • ensimmäinen harjoitus
 • kotitehtävän esittely
 • kehollinen harjoitus

2. kerta / Omaan historiaan tutustuminen

 • millaisesta kodista olen kotoisin, mitä siellä arvostettiin, mitä ei – lapsuus, kouluikä, nuoruus muokkaavat meitä enemmän kuin moni ymmärtää
 • tutkimme ja kiinnostumme historiasta, emme arvostele tai etsi syyllisiä
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

3. kerta / Tarpeet

 • meillä jokaisella on tarpeita, tarvehierarkia- teorian ydin oli alun perin onkin siinä, että ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää ensin, minkä jälkeen ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. Tarvehierarkiasta tiedetään kuitenkin, että tarpeiden tyydytys ei välttämättä etene hierarkkisesti, vaan mikä tahansa tarvetyyppi voi korostua riippumatta ”alempien” tarpeiden tilasta.
 • tarpeiden tiedostaminen ja täyttyminen on tärkeää, jotta voimme voida hyvin
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

4. kerta / Arvot

 • arvot liittyvät päämääriin ja ohjaavat kohti oman mielen mukaista hyvää elämää, ne ilmentävät käsitystä siitä, miten asioiden mielestämme pitäisi olla, niissä heijastuvat eletty elämä ja kokemukset lapsuudesta aikuisuuteen saakka, asiat, joita olemme nähneet ympärillämme ja tulkinneet näin merkityksellisiksi
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

5. kerta / Roolit

 • meillä jokaisella on valtava määrä erilaisia rooleja, joihin sujahdamme helposti päivässä useita kertoja.
 • roolit ovat parhaimmillaan suojaavia ja terveellisiä, mutta pahimmillaan rajoittavia ja jopa haitallisia oman hyvinvointimme kannalta
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

6. kerta / Rajat ja vastuu

 • rajoja on fyysisiä sekä emotionaalisia
 • fyysiset ovat usein selkeämpiä, mutta emotionaalisista rajoista kiinnipitäminen on oman hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää
 • mikäli itsen puolella rehellisesti seisominen on vaikeaa ja vähättelee omia tunteitaan ja samalla alistaa itse itseään
 • itsen kohtelu rakkaudella ei ole ylimielisyyttä vaan lempeyttä
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

7. kerta / Oikeudet

 • mitä olen oppinut sallimaan itselleni, mitä en
 • mitä olen oppinut arvostamaan ja miksi?
 • onko jostain oikeudesta tullut paha, jostakin ylikorostunut?
 • tunnenko oikeuteni?
 • mielen harjoituksia
 • rauhoittumis-/keskittymisharjoitus
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • kotitehtävän esittely

8. kerta

 • koulutuksen yhteenveto ja kertaus, loppukeskustelut
 • kysymykset
 • palaute
 • reflektointia ja kirjoittamista
 • rentoutusharjoitus

Tervetuloa mukaan koulutukseen!

Kuka minä olen?
OMIMO