Ratkaisukeskeinen terapia

Meissä jokaisessa on valtava määrä voimaa, joka ei aina pääse näkyväksi. Voimme toimia arjessamme tavalla, joka saa meidät ajattelemaan, ettemme osaa muuta. Kuitenkin jokaisen sisällä on paljon voimaa ja taitoja, joiden tiedostaminen ja näkyväksi tekeminen saattaa sinut elämään uudenlaista, parempaa ja onnellisempaa elämää. 

Elämä tarjoilee haasteita ja kinkkisiä solmukohtia, vaikka emme olisi niihin valmiita. Emme tiedä, kuinka käsitellä niitä tai kuinka niihin tulisi suhtautua. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja mitä aikaisemmin lähdemme hakemaan apua näihin haasteisiin, sitä nopeammin pääsemme selvittämään ne ja etenemään toivomaamme elämää kohti ja innostavien tulevaisuuden tavoitteiden pariin.

KENELLE?

 • Sopii ihan kaikille
 • Ei ole rajoituksia sille, mitkä asiat ovat ”terapiakelpoisia” ja mitkä eivät. Kuka tahansa voi käydä terapiassa. Olenkin sitä mieltä, että kaikkien olisi joskus hyvä tehdä niin
 • Terapian kesto voi olla tapauksesta riippuen lyhyttä esim. 3 kertaa, tai kestää vuosia
 • Jos edes  harkitset terapiaa, kokeile!  
 • Voit tulla tutustumiskäynnille kokeilemaan, olenko minä sopiva terapeuttina tukemaan sinua, tutkimusten mukaan hyvä yhteys asiakkaan ja terapeutin välillä on merkitsevämpää onnistumisen edellytyksenä kuin terapian suuntaus

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA SOPII SINULLE, JOS AJATTELET:

 • Olevasi oman elämäsi paras asiantuntija
 • Haluaisit jotain tai jonkun, kenen kanssa katsoa elämää hieman uudesta suunnasta
 • Haluat mielekkään, toimivan tulevaisuuden
 • Haluat mukavan ilmapiirin, josta voit lähteä kevyin mielin pois, ilman raskasta vellomista menneissä murheissa
 • Haluat löytää uusia ratkaisumalleja ja konkreettisia keinoja tehdessäsi parasta elämästäsi
 • Et paheksu huumoria ja leikillisyyttä tai luovuutta luodessasi hyvää elämää
 • Olet valmis kääntämään haasteet tavoitteiksi

Terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa.

Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana. Tärkeänä osana on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä. Terapia ei ole tiukkapipoista, vaan sitä sävyttävät myös myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä käytännössä.

Tapaamisissa kantavana voimana on läpinäkyvyys, rehellisyys ja asiakkaan oma tahto ja halu luoda hyvä, oman näköinen elämä. Lisäksi asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. Terapiassa käytän luovasti erilaisia harjoituksia, kuten NLP-tekniikoita, tarinoita ja kotitehtäviä. Tapaamiset räätälöidään aina täysin henkilökohtaisia tarpeita vastaamaan. Tarpeiden mukaan käytämme myös joogaa, lempeitä hengitysharjoituksia, mindfullnesia ja muita tarpeellisia apuvälineitä, joihin voit tutusta palvelut sivuilla lisää.

Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, voit pohtiessasi kokeilla oheisia harjoituksia.

KUN OIKEIN SATTUU JA AHDISTAA / HARJOITUS: MYÖTÄTUNTOA ITSELLE

1) Makaa tai istu
2) Tuo oikea käsi sydämelle ja hengitä sydän täyteen myötätuntoa itseäsi kohtaan
3) Sano itsellesi samalla rintaa silittäen: Ei ole mitään hätää, tästä selvitään!
4) Tämäkin tunne menee ohi
5) Voisinko olla nyt itselleni aidosti myötätuntoinen?
6) Jatka niin kauan kuin tarve vaatii

PAHAN OLON MITTARI

1) Mieti jana 0-10
2) 0= kamala ja ahdistava olo ja 10=ihana tavoiteltu unelma olo
3) Missä olet nyt?
4) Mitä voisit tehdä, että olosi paranisi asteella?

HILJENTYMISHARJOITUS

Hiljentyminen on tapa hidastaa tahtia ja olla läsnä tässä hetkessä. Hiljentyessä alamme automaattisesti hengittää tasaisemmin ja rauhoitume. Menetelmiä on monia, mutta olennaista on olla tekemättä mitään muuta kuin hengittää.

1) Hiljenny aluksi kolmen minuuttia päivittäin (Tutkimusten mukaan jo 180 sekuntia muuttaa merkittävästi aivojemme kykyä käsitellä asioitamme. Se selkeyttää ajatuksia ja kohentaa mielialaa.)
2) Hiljentymisen jälkeen kirjaa itsellesi, mitä huomasit harjoituksen aikana? (Usein huomaamme paremmin, mikä on elämässämme olennaista ja mikä ei. Opimme käyttämään aikaamme meitä paremmin palvelevalla tavalla ja toimimaan enemmän arvojemme mukaisesti.
3) Huomaa millainen olo sinulla on hiljentymisen jälkeen? ( tutkimusten mukaan meistä tulee onnellisempia ja hyödyt kertautuvat toistosta)
4) Tärkeämpää on hiljentyä usein ja vähän, kuin harvoin ja pitkään, mitä helpompi ja toistuvampi harjoitus, sitä peremmin aivot oppivat.

Jos mikään näistä harjoituksista ei auta, pohdi josko soittaisit minulle ja varaten ajan keskustelemaan tilanteestasi?

OMIMO