Tunnetyöskentely

Tunnetyöskentely kohdistuu karkeasti jaettuna neljään pääryhmään:

  1. Tunteiden tunnistamiseen
  2. Hyväksymiseen
  3. Käsittelyyn
  4. Ilmaisemiseen

Tunteet ovat tärkeitä suunnan näyttäjiä, opettajia, ohjaajia ja auttajia, eivät pahoja tai vääriä kiusankappaleita. Moni ajattelee, että on parempi torjua tunteet, niin ne eivät satuta. Mutta tällöin tunteita ei käsitellä, vaan ne säilötään kehoon ja pahimmillaan keho alkaa oireilla. Kun tunteet kohdataan rauhassa yhdessä opetellen, koetaan yleensä valtavaa helpotusta ja onnen sekä keveyden tunnetta.

Tukahduttamalla tunteensa ihminen tekee paljon pahaa itselleen. Moni meistä ei ole koskaan saanut kotoa oppia tunteiden käsittelyyn ja siksi ne on opittu tukahduttamaan. On opittu, että on helpompaa kieltää tunteet, joita on liian pelottava kohdata.

Tunteella on aina tärkeä tehtävä, kertoa kun joku on suositeltavaa ja estää, kun koko keho tuntee, että nyt mennään metsään ja kovaa. Tunteiden ilmaisminen ei vain kulttuurissamme ole ollut kovin suosittua tai tahdikasta, tunteiden ilmaisua on päinvastoin paheksuttu ja tunteista on ikään kuin tehty pahoja. Tunteiden ilmaisu ja kohtaaminen on kuitenkin tärkeää hyvinvoinnillemme. Käsittelemätön tunne jää kuitenkin kehoon, koska siinä on kyse aivokemiasta. Tunteiden tuottamiseen ja käsittelyyn osallistuu toisiinsa kytköksissä olevia aivojen alueita, eri aivoalueet aktivoituvat eri tunteiden kohdalla. Jokainen kokee kuitenkin tunteita päivittäin, mutta suuren osan aikaa täysin tiedostamatta niitä. Ihminen ei kykene elämään ja tekemään päivittäisiä päätöksiä ilman tunteita, pelkän järjen avulla. Siksi on. tärkeää tunnustaa ja tunnistaa tärkeät ystävämme; tunteet.

Omien tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä, jotta pystymme ymmärtämään muita ja tulemaan parhaalla mahdollisella tavalla nähdyksi ja kuulluksi. Tunteita voi opetella tunnistamaan, mutta myös niiden havainnointi, käsittely ja ilmaisu on tärkeää. Miten sanon asiani, ettei se loukkaa? Miten pyydän tarvitsemaan, että toinen tajuaa sen? Miten teen elämästäni selkeää niin, että voin voida mahdollisimman hyvin ja kokea mahdollisimman positiivisia tunteita.

Tunne saattaa sattua, mutta se ei vahingoita ketään. Väärä tulkinta, reaktio ja toiminta satuttavat.

Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, voit pohtiessasi kokeilla oheisia harjoituksia.

TUNTEEN SÄÄTELY / HARJOITUS 

1) Mikä tunne tämä on?
2) Mikä tämän laukaisi ja miksi?
3) Onko reaktioni sopiva tilanteeseen?
4) Mistä tämä tunne on minulle tuttu?

Tätä harjoitusta on hyvä harjoitella jo etukäteen, niin sen ottaminen käyttöön vaikean tilanteen ollessa päällä on helpompaa.

KIPEÄ TUNNE

1) Istu alas
2) Nojaa käsillä polviin kuin istuisit saunan lauteilla
3) Hengitä sisään
4) Puhalla ulos hitaasti huulien raosta, kuin hengittäisit pillin kautta
5) Jatka niin kauan, että mieli rauhoittuu
6) Kiitä itseäsi harjoituksesta

KUN TUNTUU TOIVOTTOMALLE / HARJOITUS: KEKSI JA KIRJOITA

Tee itsellesi lista haastavia hetki varten jo etukäteen:

1) Hengitä ensin, kuten edellisessä harjoituksessa ohjattiin
2) Soita jollekulle, johon luotat
3) Lähde ulos
4) Tee jotakin lempipuuhaasi; lue, piirrä, leivo, silitä koiraa…
5) Jotain muuta

Jos mikään näistä ei auta, pohdi soittaisitko jo heti minulle ja varaisit ajan keskustelemaan tilanteestasi?

Jos mikään näistä harjoituksista ei auta, pohdi josko soittaisit minulle ja varaten ajan keskustelemaan tilanteestasi?

Kuinka rauhoittaa hermostoa hyvillä asioilla? | Katja Kykkänen
OMIMO