Palvelut

60 min | 80 €                                                                                                                                    

90 min | 120 € 

5 X | 375€

10 X | 695€

90 min | 130 €

 • Kaikkiin tapaamisiin varataan aikaa 1 tunti, varsinaisen istunnon/hoidon kestäessä 45 min.
 • Skeematerapiassa minimikäynnit: 5 X kartoitus ja 10 X kortti
 • 3 x sarjakortti voimassa 3 kk ja 6-10 x kortit voimassa 6 kk ensimmäisestä käyttökerrasta
 • Opiskelijoille opiskelijakortilla/-todistuksella kaikista palveluista -5%
 • Puhelin, Zoom, WhatsApp tai Skype kohtaaminen onnistuvat hyvin. Kysy lisää! 
 • Mikäli perut jo aloitetut käynnit, toteutuneista veloitus kertahinnalla.
 • Mikäli peruutat käyntisi alle 24h, koko käynnin hinta veloitetaan. Myös sairastapauksissa.
 • Sarjakortin ostaessasi sitoudut koko kokonaisuuden lunastamiseen. 
 • Hinnat tarkastetaan vuosittain, syksyllä 2022 tulossa seuraava inflaatiokorotus hintoihin (5%).

Nämä ovat Omimon vastuuvapautusta ja peruutusta koskevat ehdot, joihin sitoudut ilmoittautuessasi Omimon tapahtumiin. Palveluissa ja niiden kaupassa noudatetaan aina Suomen lakia ja hyvää tapaa.

1. VAPAAEHTOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutan, että ymmärrän osallistuvani retriitteihin, kursseihin ja tapahtumiin vapaaehtoisesti.
Arvioin fyysisen ja psyykkisen terveydentilani ja taitoni riittäviksi, jotta voi osallistua tapahtumakohtaiseen ohjelmaan. Jos olen epävarma tilastani, olen itse velvollinen varmistamaan omalta lääkäriltä onko harjoituksia järkevä aloittaa ja/tai jatkaa.
Ymmärrän, että Omimossa ei olla terveydenhuollon ammattilaisia, eikä voi näin ollen antaa luotettavaa arviota terveydentilastani ja harjoituksen mahdollisista riskeistä juuri minun kohdallani, vaan olen itse vastuussa siitä.

2. VASTUUN VAPAUTUS

Tietoisena joogaharjoitteluun ja luonnossa liikkumiseen sisältyvistä riskeistä vapautan Omimon ja sen edustajat tapahtuman järjestäjänä ja ohjaajana kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Omimon järjestämissä tapahtumissa.

3. VAKUUTUS

Asiakkaana vastaan tapaturma- ja omaisuusvakuutuksistani itse.

4. PERUUTUSEHDOT YKSITYISASIAKKAALLE

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Omimoon. Peruutuksen sattuessa pidätämme aina varauksen ja peruutuksen käsittelyyn liittyvät toimistokulut, jota ei palauteta.

Yksilötapaamiset:

Jos peruutus tehdään viimeistään

    •    27–3 vrk ennen tapahtumaa, peruutus on maksuton.
    •    24–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta. (koskee sairastumistakin)

Retriitit ja valmennukset:

Jos peruutus tehdään viimeistään

    •    28 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
    •    27–3 vrk ennen tapahtumaa, pidätämme 50% retriitin kokonaishinnasta.
    •    48–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

Workshopit ja lyhytkurssit:

Jos peruutus tehdään viimeistään

    •    15 vrk ennen tapahtumaa, palautamme muun maksun kokonaisuudessaan, mutta pidätämme toimistokulut 30e/varaus.
    •    7–14 vrk ennen tapahtumaa pidätämme 50% tilaisuuden kokonaishinnasta.
    •    6 vrk–0 tuntia ennen tapahtumaa, pidätämme 100% tapahtuman kokonaishinnasta.

Muissa tapahtumissa peruutusehdot ilmoitetaan erikseen.
Peruutustilanteessa asiakas voi halutessaan hankkia tilalleen toisen osallistujan tai kysyä onko tapahtuman jonotuslistalla ketään, jolle peruutuspaikan voi siirtää. Mikäli peruutuksen syy on asiakkaan lääkärintodistuksella todistama sairastuminen tai vakava onnettomuus, palautetaan kaikki saadut suoritukset lukuun ottamatta 30 euron varaus- ja toimistokuluja. Palautuksen saamiseksi on esitettävä luotettava lääkärintodistus peruutuksen syystä 4 viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutuksesta on ilmoitettava Omimolle viipymättä.

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

Meissä jokaisessa on valtava määrä voimaa, joka ei aina pääse näkyväksi. Voimme toimia arjessamme tavalla, joka saa meidät ajattelemaan, ettemme osaa muuta. Kuitenkin jokaisen sisällä on paljon voimaa ja taitoja, joiden tiedostaminen ja näkyväksi tekeminen saattaa sinut elämään uudenlaista, parempaa ja onnellisempaa elämää. Elämä tarjoilee haasteita ja kinkkisiä solmukohtia, vaikka emme olisi niihin valmiita. Emme tiedä, kuinka käsitellä niitä tai kuinka niihin tulisi suhtautua. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja mitä aikaisemmin lähdemme hakemaan apua näihin haasteisiin, sitä nopeammin pääsemme selvittämään ne ja etenemään toivomaamme elämää kohti ja innostavien tulevaisuuden tavoitteiden pariin.

KENELLE?

 • Sopii ihan kaikille
 • Ei ole rajoituksia sille, mitkä asiat ovat ”terapiakelpoisia” ja mitkä eivät. Kuka tahansa voi käydä terapiassa. Olenkin sitä mieltä, että kaikkien olisi joskus hyvä tehdä niin
 • Terapian kesto voi olla tapauksesta riippuen lyhyttä esim. 3 kertaa, tai kestää vuosia
 • Jos edes  harkitset terapiaa, kokeile!  
 • Voit tulla tutustumiskäynnille kokeilemaan, olenko minä sopiva terapeuttina tukemaan sinua, tutkimusten mukaan hyvä yhteys asiakkaan ja terapeutin välillä on merkitsevämpää onnistumisen edellytyksenä kuin terapian suuntaus

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA SOPII SINULLE, JOS AJATTELET:

 • Olevasi oman elämäsi paras asiantuntija
 • Haluaisit jotain tai jonkun, kenen kanssa katsoa elämää hieman uudesta suunnasta
 • Haluat mielekkään, toimivan tulevaisuuden
 • Haluat mukavan ilmapiirin, josta voit lähteä kevyin mielin pois, ilman raskasta vellomista menneissä murheissa
 • Haluat löytää uusia ratkaisumalleja ja konkreettisia keinoja tehdessäsi parasta elämästäsi
 • Et paheksu huumoria ja leikillisyyttä tai luovuutta luodessasi hyvää elämää
 • Olet valmis kääntämään haasteet tavoitteiksi

Terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa.

Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana. Tärkeänä osana on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä. Terapia ei ole tiukkapipoista, vaan sitä sävyttävät myös myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä käytännössä.

Tapaamisissa kantavana voimana on läpinäkyvyys, rehellisyys ja asiakkaan oma tahto ja halu luoda hyvä, oman näköinen elämä. Lisäksi asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. Terapiassa käytän luovasti erilaisia harjoituksia, kuten NLP-tekniikoita, tarinoita ja kotitehtäviä. Tapaamiset räätälöidään aina täysin henkilökohtaisia tarpeita vastaamaan. Tarpeiden mukaan käytämme myös joogaa, lempeitä hengitysharjoituksia, mindfullnesia ja muita tarpeellisia apuvälineitä, joihin voit tutusta palvelut sivuilla lisää.

Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, voit pohtiessasi kokeilla oheisia harjoituksia.

KUN OIKEIN SATTUU JA AHDISTAA / HARJOITUS: MYÖTÄTUNTOA ITSELLE

1) Makaa tai istu

2) Tuo oikea käsi sydämelle ja hengitä sydän täyteen myötätuntoa itseäsi kohtaan

3) Sano itsellesi samalla rintaa silittäen: Ei ole mitään hätää, tästä selvitään!

4) Tämäkin tunne menee ohi

5) Voisinko olla nyt itselleni aidosti myötätuntoinen?

6) Jatka niin kauan kuin tarve vaatii

PAHAN OLON MITTARI

1) Mieti jana 0-10

2) 0= kamala ja ahdistava olo ja 10=ihana tavoiteltu unelma olo

3) Missä olet nyt?

4) Mitä voisit tehdä, että olosi paranisi asteella?

HILJENTYMISHARJOITUS

Hiljentyminen on tapa hidastaa tahtia ja olla läsnä tässä hetkessä. Hiljentyessä alamme automaattisesti hengittää tasaisemmin ja rauhoitume. Menetelmiä on monia, mutta olennaista on olla tekemättä mitään muuta kuin hengittää.

1) Hiljenny aluksi kolmen minuuttia päivittäin (Tutkimusten mukaan jo 180 sekuntia muuttaa merkittävästi aivojemme kykyä käsitellä asioitamme. Se selkeyttää ajatuksia ja kohentaa mielialaa.)

2) Hiljentymisen jälkeen kirjaa itsellesi, mitä huomasit harjoituksen aikana? (Usein huomaamme paremmin, mikä on elämässämme olennaista ja mikä ei. Opimme käyttämään aikaamme meitä paremmin palvelevalla tavalla ja toimimaan enemmän arvojemme mukaisesti.

3) Huomaa millainen olo sinulla on hiljentymisen jälkeen? ( tutkimusten mukaan meistä tulee onnellisempia ja hyödyt kertautuvat toistosta)

4) Tärkeämpää on hiljentyä usein ja vähän, kuin harvoin ja pitkään, mitä helpompi ja toistuvampi harjoitus, sitä peremmin aivot oppivat.


Jos mikään näistä harjoituksista ei auta, pohdi josko soittaisit minulle ja varaten ajan keskustelemaan tilanteestasi?

SKEEMATERAPIA

Skeematerapiassa tutustumme lapsuudessa muodostuneisiin käyttäytymismalleihimme ja tarkastelemme tunnelukkoja ja niiden syntymistä lapsuudessa ja nuoruudessa sekä vaikutusta tänä päivänä.  Totumme käyttäytymään tietyllä tavalla, joka auttaa meitä selviytymään lapsena, mutta eivät palvele turvallista ja onnellista elämää enää aikuisuudessa, vaan pikemminkin pitää meidät kuin liimattuna paikallamme. Tunnelukkoja ja niiden aiheuttamia ongelmia voidaan hoitaa tehokkaammin skeematerapian menetelmin, kuin perinteisen kognitiivisen psykoterapian voimin.

KENELLE?

 • Vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsiville vain lääkärin ohjeen mukaan
 • Sinulle, joka haluat panostaa itseesi ja tulevaisuuden hyvinvointiin
 • Kärsit haitallisista toimintatavoista tai elämän kokemuksista
 • Jos edes  harkitset terapiaa, kokeile!  
 • Voit tulla tutustumiskäynnille kokeilemaan, olenko minä sopiva terapeuttina tukemaan sinua

SKEEMATERAPIA VOI SOPIA SINULLE, JOS esim.:

 • Koet, että toimit vastoin omia periaatteitasi
 • Et ymmärrä tapaasi toimia
 • Kärsit tavastasi elää
 • Et ehdi pysähtyä, sinulla on koko ajan kiire (mietit jopa, ettei sinulla ole aikaa terapiaan)
 • Sinulla on kahlitsevia tunteita
 • Joudut usein hankaliin tilanteisiin ihmissuhteissasi
 • Elämäsi on tylsää
 • Sinulla on riippuvuuksia
 • Vältät haasteita epäonnistumisen pelossa
 • Pelkäät sairastuvasi vakavasti tai menettäväsi perheesi
 • Koet ulkopuolisuutta tai huonommuutta  

Tiedät järjellä, että jokin toimintatapasi on sinulle haitallinen, mutta et tunne tasolla voi päästää siitä irti? Käytämme tapaamisissamme mm. kotitehtäviä (lomakkeita, harjoituksia ym.), käsitteellistämme elämänkokemuksia esim. piirroksina, mielikuva- ja rentoutus- ja mielikuvaharjoitteita, toiminnallisia harjoitteita, reflektoivaa keskustelua, jossa asiakas saa empatiaa, hyväksyntää ja huolehtimista liittyen vaikeisiin kokemuksiin. Yhdistelen laajasti eri työmenetelmiä ja käytän myös muita työmenetelmiä, kuten esimerkiksi ratkaisukeskeistä terapiaa, fokusointia, hengitysharjoituksia, NLP:tä sekä kehollisia harjoitteita.

MITEN?

 • Terapian kesto on tapauskohtaista, mutta n. 10–20 kertaa on keskimääräinen tapaamisten kesto
 • Sovimme ensimmäisessä tapaamisessa, kuinka jatkamme yhdessä eteenpäin
 • Sitoutuminen ja halu hyvään elämään, on tärkein työkalu terapiassa ja oman elämän hoitamisessa

Tutustu lisää: https://www.skeematerapia.fi/linkit.htm

Kehomuistissamme on paljon sellaista, mitä tietoinen mielemme ei kykene muistamaanHengityksessä näkyy jo varhaislapsuudesta omaksumamme tapa olla olemassa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Onko tilaa olla? Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Nykyään menetelmää sovelletaan laaja-alaisesti mm. itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille.  Tänä päivänä monilla ihmisillä on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa ja näistä aiheutuu varsin yleisiä ja laajojakin oireita ja ongelmia. 

KENELLE?

 • Haastaviin elämäntilanteisiin 
 • Jännittäjille/stressaaville 
 • Masentuneille/uupuneille
 • Unihäiriöisille
 • Pelkojen ja kipujen kanssa kamppaileville
 • Ahdistuneille (esim. paniikkihäiriö)

Jokaisen meistä hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että sitä edes huomaa. Tämä kehollinen psykofyysinen menetelmä tarjoaa keinoja itsesäätelyn, kipujen, vuorovaikutuksen, elämänhallinan ja omien rajojen hallitsemiseen sekä parantamiseen. Se antaa tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä. Psykofyysistä hengitysterapiaa voi käyttää tukena yksilöterapiassa, kehollisten ja mielen haasteiden tukena ja apuna. Menetelmää voi soveltaa niin yksilöille kuin ryhmille.   

Hengitysterapia on oman hengityksen havainnointiin perustuvaa terapiaa. Tietoiseksi tulemista siitä mitä omalle itselle oikeasti kuuluu ja mitä hengityksessä tapahtuu erilaisten tunteiden, ajatusten ja asenteiden kanssa.  Kuulen usein asiakkailta, että on hullua maksaa siitä, että joku opettaa hengittämään. Siitä ei ole kyse. Tavoitteena ei siis ole, että joku ”opettaa hengittämään oikein”, vaan oppia tunnistamaan kehon ja mielen yhteyttä sekä löytää keinoja ja voimavaroja itse vaikuttaa siihen mitä kehossamme ja mielessämme tapahtuu. 

Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, voit pohtiessasi kokeilla oheisia harjoituksia.


RAUHOITA MIELI / HARJOITUS: YKSI HENGITYS RIITTÄÄ

Tasainen ja syvä hengitys on nopein tapa vähentää stressiä. Vaikka hengitys on yleensä automaattista, voimme vaikuttaa hengityksee. Hengitämme usein keuhkojen yläosalla, jolloin vain rintakehä liikkuu. Pinnallinen hengitys tekee mielen levottomaksi ja päätöksenteon vaikeaksi. Hengitystä voi tietoisesti pyrkiä rauhoittamaan. Rennompana osaamme tehdä tietoisia valintoja paremmin ja löydämme ongelmiin tuoreita ja toimivia ratkaisuja.

1) Pysähdy

2) Ota yksi pitkä rauhallinen sisään ja uloshengitys

3) Huomaa mitä tapahtuu

4) Jo yksi hengitys voi palauttaa meidät tähän hetkeen sekä rauhoittaa mieltä

MAADOITU JA RAUHOITA KEHO

1) Istu alas

2) Vie huomio jalkateriin ja -pohjiin

3) Hengitä jalkapohjien kautta, kiinnittäen koko ajan huomiota jalkoihin

4) Tunne miten hengitys ja mieli rauhoittuu

5) Toista mahdollisimman usein, päivittäin

KUKKAMEDITAATIO, RAUHOITA KEHO JA MIELI

1) Istu tai makaa

2) Avaa kädet auki syliin tai patjalle viereesi

3) Hengityksen tahtiin avaa ja sulje käsiäsi kuin ne olisivat kauniit kukat

4) Vaihda hengityksen suuntaa

5) Kuulostele mikä tuntuu parhaalle

6) Jatka niin kauan kuin tunnet rauhoittuneesi tai koet tarpeelliseksi

Tunnetyöskentely kohdistuu karkeasti jaettuna neljään pääryhmään:

 1. Tunteiden tunnistamiseen
 2. Hyväksymiseen
 3. Käsittelyyn
 4. Ilmaisemiseen

Tunteet ovat tärkeitä suunnan näyttäjiä, opettajia, ohjaajia ja auttajia, eivät pahoja tai vääriä kiusankappaleita. Moni ajattelee, että on parempi torjua tunteet, niin ne eivät satuta. Mutta tällöin tunteita ei käsitellä, vaan ne säilötään kehoon ja pahimmillaan keho alkaa oireilla. Kun tunteet kohdataan rauhassa yhdessä opetellen, koetaan yleensä valtavaa helpotusta ja onnen sekä keveyden tunnetta.

Tukahduttamalla tunteensa ihminen tekee paljon pahaa itselleen. Moni meistä ei ole koskaan saanut kotoa oppia tunteiden käsittelyyn ja siksi ne on opittu tukahduttamaan. On opittu, että on helpompaa kieltää tunteet, joita on liian pelottava kohdata.

Tunteella on aina tärkeä tehtävä, kertoa kun joku on suositeltavaa ja estää, kun koko keho tuntee, että nyt mennään metsään ja kovaa. Tunteiden ilmaisminen ei vain kulttuurissamme ole ollut kovin suosittua tai tahdikasta, tunteiden ilmaisua on päinvastoin paheksuttu ja tunteista on ikään kuin tehty pahoja. Tunteiden ilmaisu ja kohtaaminen on kuitenkin tärkeää hyvinvoinnillemme. Käsittelemätön tunne jää kuitenkin kehoon, koska siinä on kyse aivokemiasta. Tunteiden tuottamiseen ja käsittelyyn osallistuu toisiinsa kytköksissä olevia aivojen alueita, eri aivoalueet aktivoituvat eri tunteiden kohdalla. Jokainen kokee kuitenkin tunteita päivittäin, mutta suuren osan aikaa täysin tiedostamatta niitä. Ihminen ei kykene elämään ja tekemään päivittäisiä päätöksiä ilman tunteita, pelkän järjen avulla. Siksi on. tärkeää tunnustaa ja tunnistaa tärkeät ystävämme; tunteet.

Omien tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä, jotta pystymme ymmärtämään muita ja tulemaan parhaalla mahdollisella tavalla nähdyksi ja kuulluksi. Tunteita voi opetella tunnistamaan, mutta myös niiden havainnointi, käsittely ja ilmaisu on tärkeää. Miten sanon asiani, ettei se loukkaa? Miten pyydän tarvitsemaan, että toinen tajuaa sen? Miten teen elämästäni selkeää niin, että voin voida mahdollisimman hyvin ja kokea mahdollisimman positiivisia tunteita.

Tunne saattaa sattua, mutta se ei vahingoita ketään. Väärä tulkinta, reaktio ja toiminta satuttavat.


Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, kokeile seuraavia harjoituksia.


TUNTEEN SÄÄTELY / HARJOITUS 

1) Mikä tunne tämä on?

2) Mikä tämän laukaisi ja miksi?

3) Onko reaktioni sopiva tilanteeseen?

4) Mistä tämä tunne on minulle tuttu?

Tätä harjoitusta on hyvä harjoitella jo etukäteen, niin sen ottaminen käyttöön vaikean tilanteen ollessa päällä on helpompaa.

KIPEÄ TUNNE

1) Istu alas

2) Nojaa käsillä polviin kuin istuisit saunan lauteilla

3) Hengitä sisään

4) Puhalla ulos hitaasti huulien raosta, kuin hengittäisit pillin kautta

5) Jatka niin kauan, että mieli rauhoittuu

6) Kiitä itseäsi harjoituksesta

KUN TUNTUU TOIVOTTOMALLE / HARJOITUS: KEKSI JA KIRJOITA

Tee itsellesi lista haastavia hetki varten jo etukäteen:

1) Hengitä ensin, kuten edellisessä harjoituksessa ohjattiin

2) Soita jollekulle, johon luotat

3) Lähde ulos

4) Tee jotakin lempipuuhaasi; lue, piirrä, leivo, silitä koiraa…

5) Jotain muuta

Jos mikään näistä ei auta, pohdi soittaisitko jo heti minulle ja varaisit ajan keskustelemaan tilanteestasi?

Valmennus ei ole terapiaa vaan tulevan suunnittelua perustuen positiiviseen psykologiaan ja kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen. Valmennukseen voi tulla minkä tahansa elämän pulman vuoksi ja se sopii lapsille sekä aikuisille. Valmennus ei ole terapiaa. Hyvä valmentaja ei neuvo vaan kysyy ja kuuntelee. Valmennus harjoituksissa hyödynnän Mindfullnesia ja NLP:tä 

Tapaamisessa kartoitetaan omaa elämää ja etsitään kohtia elämästäsi, joihin muutosta kaivataan. Kartoituksen jälkeen luodaan toimintasuunnitelma halutun muutoksen ja tavoitteen saavuttamiseksi.  

KENELLE? 

Valmennukseen voi tulla kuka vain – lapsi, aikuinen tai ikäihminen. Voit tulla minkä tahansa elämäsi pulman vuoksi.  Voi olla, että jo 3–5-kertaa on riittävä käyntimäärä. Sovitaan ensimmäisellä tapaamisella etenemisestä. 

Valmennuksen teemoja ovat usein esim.: 

 • Uraan liittyvät teemat 
 • Hyvinvointi 
 • Oman ajan hallinta 
 • Ihmissuhteet 
 • Läsnäolon taidot 
 • Elämän muutokset 
 • Unelmavalmennus 

Tule rohkeasti kokeilemaan.  

Elämä tarjoilee haasteita ja kinkkisiäkin paikkoja. Et ole huono ottaessasi oman elämäsi haltuun, vaan rohkea ja kunnioittava omaa elämääsi kohtaan!  Valmennus on helppo ja maanläheinen keino kohdata aikuinen tai lapsi ja haastava asia. Tapaamisissa keskitymme positiivisiin, voimauttaviin asioihin ja vahvistamme itsetuntoa, josta kasvu lähtee! 

LAPSET? 

Lasten ja nuorten valmennus on eteenpäin vievää ja kannustavaa. Jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Olen kehittänyt läsnä olevan aikuisen mallin alakouluun, jossa tarkoitus on nähdä ja kuulla lapsi kokonaisena ja tuoda apua kaikin olemassa olevin positiivisin keinoin – Tukemalla, kannustamalla ja rohkaisemalla. 

KATSE ETEENPÄIN: 

Valmennus, kuten terapia, on täysin luottamuksellista. Valmennustapaamisia suositellaan n. 1–2 viikon välein. Kertojen määrä sovitaan yksilöllisesti ensimmäisellä tapaamisella. 
Lapsen ollessa kyseessä, tapaan häntä kahden kesken ja jos aikuinen (tai tarpeen mukaan myös koko perhe) tarvitaan mukaan, siitä voimme sopia erikseen. 

KUN VARAAT AJAN JO TÄNÄÄN, MISSÄ OLET PUOLEN VUODEN PÄÄSTÄ? 

Jos mietit vielä ja yhteydenotto jännittää, voit pohtiessasi lukea oheisia vinkkejä sujuvampaan arkeen. 


KUN OIKEIN SATTUU JA AHDISTAA

TAUKO akronyymi (= kirjainlyhenne)

1) T uo huomio hengitykseen

2) A nna tuntemukselle nimi (tämä on pelkoa, surua, stressiä jne.)

3) U h, tämä sattuu

4) K uitenkin kaikki tämä kuuluu elämään, jokainen kokee joskus näin

5) O ta hetki itsemyötätunnolle, miten voisit lohduttaa itseäsi juuri nyt, mitä haluaisit kuulla?

KIITOLLISUUSHARJOITUS

Kiitollisuuden on todettu olevan yksi suurin yksittäinen vaikutin onnellisuuteemme. Kirjaa tämän kaltainen sivu vihkoon, kännykkään, paperille ym. Joka päivä 90 vrk:n ajan. Huomaat pian ison muutoksen kiitollisuudessasi.

1) Pysähdy

2) Nauti tästä hetkestä. Kaikki on tässä.

3) Kirjaa itsellesi ylös: olen tänään kiitollinen…………….

4) Koska…………

5) Odotan tältä päivältä (tai huomiselta, jos on ilta)…………………………

6) Mikä on suuri saavutukseni tänään…………………………..


Jos mikään näistä ei auta, pohdi soittaisitko saman tien minulle ja varaisit ajan keskustelemaan tilanteestasi?