RE­KIS­TE­RI- JA TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE

OMIMON UUTISKIRJE- JA BLOGIREKISTERI

Rekisteriä viimeksi muokattu 30.11.2020

Rekisterinpitäjä

Hyvänolon Omimo

Suotie 36, 04310 Tuusula

puh. 050 572 8110

Y-tunnus: 2411839-6

kotipaikka: Tuusula

Rekisteristä vastaava henkilö

Katja Kykkänen

katjakykkanen(at)gmail.com

puh. 050 572 8110

Rekisterin nimi

Omimon uutiskirje- ja blogirekisteri

Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käytetään Omimon sähköisten uutiskirjeiden välittämiseen. Tilaaja voi tilata uutiskirjeen Omimon verkosivulta. Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista. Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön antama suostumus.

Sivusto tallentaa blogi-kommentoijien IP-osoitteita. IP-osoitteet ovat näkyvillä vain sivuston ylläpitäjälle. IP-osoitteiden tallentaminen on vain kommenttien hallintaa varten.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Uutiskirjerekisteriin tallennetaan tilaajan sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

  • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

  • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta tai mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

Blogi-kommenttien IP-osoitteet pysyvät sivuston tiedoissa niin kauan kuin kommentti on sivustolla. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa kommentteja hyväksi näkemällään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen Omimon verkkosivuilta. Verkkosivuston selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain Omimon käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista Omimon ja sopimuskumppanin välillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Omimo huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Uutiskirjeviestinnässä Omimo käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta täyttävät tietosuoja-asetuksen turvallisuusvaatimukset. MailChimp on listattu Privacy Shield -vaatimukset täyttäväksi palveluntarjoajaksi (lisätietoa: https://www.privacyshield.gov/list).

Evästeet

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimen asetuksista evästeiden estämisen. Käyttäjä voi valita evästeitä koskevat asetukset, sivun evästevalikosta.

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Omimossa rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Omimoon.

Sähköpostitse: katjakykkanen(at)gmail.com

Postitse osoitteeseen: Omimo, Suotie 36, 04310 Tuusula

Omimo vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

1. Introduction

Our website, https://www.omimo.fi/ (hereinafter: ”the website”) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are referred to as ”cookies”). Cookies are also placed by third parties we have engaged. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2. What are cookies?

A cookie is a small simple file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or another device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of the relevant third parties during a subsequent visit.

3. What are scripts?

A script is a piece of program code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4. What is a web beacon?

A web beacon (or a pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. In order to do this, various data about you is stored using web beacons.

5. Cookies

5.1 Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not need to repeatedly enter the same information when visiting our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

5.2 Social media buttons

On our website we have included buttons for Facebook, LinkedIn and Instagram to promote webpages (e.g. “like”, “pin”) or share (e.g. “tweet”) on social networks like Facebook, LinkedIn and Instagram. These buttons work using pieces of code coming from Facebook, LinkedIn and Instagram themselves. This code places cookies. These social media buttons also can store and process certain information, so a personalized advertisement can be shown to you.

Please read the privacy statement of these social networks (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data which they process using these cookies. The data that is retrieved is anonymized as much as possible. Facebook, LinkedIn and Instagram are located in the United States.

6. Placed cookies

WooCommerce

Elementor

Automattic

WordPress

Google Fonts

Google Maps

Facebook

LinkedIn

Miscellaneous

7. Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on ”Save preferences”, you consent to us using the categories of cookies and plug-ins you selected in the pop-up, as described in this Cookie Policy. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work properly.

7.1 Manage your consent settings

 

Vain pakolliset

 

Marketing

8. Your rights with respect to personal data

You have the following rights with respect to your personal data:

  • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
  • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
  • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
  • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
  • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
  • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this Cookie Policy. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Data Protection Authority).

9. Enabling/disabling and deleting cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your internet browser so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, please refer to the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you visit our websites again.

10. Contact details

For questions and/or comments about our Cookie Policy and this statement, please contact us by using the following contact details:

Katja Kykkänen
Suotie 36, 04310 Tuusula
Finland
Website: http://31.217.192.180/~omimofi
Email: katjakykkanen@gmail.com
Phone number: 050 572 8110

This Cookie Policy was synchronized with cookiedatabase.org on marraskuu 30, 2020

OMIMO